• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur

Regeneracja pomp hydraulicznych- na czym ona polega?

5/5 - (6 votes)

Obecnie maszyny rolnicze, a także maszyny wykorzystywane w różnorodnych zakładach produkcyjnych działają dzięki pompom hydraulicznym, które wtłaczają ciecz do przewodów pod odpowiednim ciśnieniem, wprawiając tym samym urządzenie w ruch. Jasno można więc stwierdzić, że bez pompy hydraulicznej praca maszyn byłaby niemożliwa. Warto jednak pamiętać o tym, że pompy, podobnie jak każde inne urządzenie wymagają odpowiedniego serwisu, a czasem także i regeneracji. Na czym polega więc regeneracja pomp hydraulicznych?

Regeneracja pompy hydraulicznej- co można zyskać dzięki temu procesowi?

Podobnie jak w przypadku regeneracji silników hydraulicznych, tak samo i w przypadku pomp, celem przeprowadzenia tego procesu jest przywrócenie 100% sprawności urządzeniu. Dzięki regeneracji pomp hydraulicznych, może ona odzyskać swoje fabryczne parametry, a tym samym zapewnić wydajną prace urządzenia, w którym została zamontowana. Co więcej, regeneracja pompy hydraulicznej pozwoli zachować jej dłuższą żywotność i bezawaryjną pracę. Dzięki temu, zapobiegnie się powstawaniu usterek, które mogą doprowadzić nawet do całkowitej dewastacji pompy i zmusić do jej całkowitej wymiany.

Na czym polega regeneracja pomp hydraulicznych?

W pierwszej kolejności, pompę należy oddać do wyspecjalizowanego zakładu. Specjaliści podejmują się demontażu, a następnie doszukują się potencjalnych usterek lub elementów pompy, które są już dość mocno zużyte. Kolejnym krokiem jest wymiana uszkodzonych komponentów pompy hydraulicznej, a także sprawdzenia stanu uszczelek i przewodów- w razie konieczności, są one również wymieniane. Finalnie regeneracja pompy hydraulicznej kończy się jej ponownym zmontowaniem i poddaniem jej wielu różnorodnym testom, by sprawdzić, czy odzyskała ona swoje fabryczne parametry. Jeśli testy wypadną pomyślnie, pompa może być ponownie zamontowana w urządzeniu, jeśli nie- cały proces jest rozpoczynany od początku. Po zakończeniu regeneracji, klientowi jest udzielana gwarancją na wykonaną usługę, która nie rzadko obowiązuje nawet przez dwa lata.